Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­vii­sas kau­pun­ki kai­kil­le

Vantaan Vasemmisto haluaa Vantaan, joka kantaa vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta, niin lähiluonnosta kuin myös globaalilla tasolla. Ympäristövastuu tulee huomioida kaikessa kaupungin ja sen yhtiöiden toiminnassa, hankinnoissa ja päätöksenteossa.

Kaupunkirakennetta ja liikenteen infrastruktuuria on kehitettävä ympäristön kannalta kestävillä tavoilla. Kaiken uudis- ja korjausrakentamisen on oltava mahdollisimman energiatehokasta, eikä vain vähimmäisvaatimusten mukaista.

Kaikkea ei tarvitse omistaa itse tai ostaa uutena. Siksi kannatamme erilaisia tapoja yhteiskäyttää ja kierrättää resursseja. Ympäristön kannalta hyvien valintojen tekemisen tulee olla helppoa kaikkialla Vantaalla.

  • Vantaan Resurssiviisauden tiekarttaa on noudatettava ja kehitettävä uusimman tiedon mukaan.
  • Vantaasta on tehtävä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Vantaan puroluonnon suojelua on jatkettava suunnitelmallisesti.
  • Jakamistaloutta on edistettävä tarjoamalla tiloja ja paikkoja yhteisölliseen jakamistalouteen ja kierrätykseen.
  • Lähellä tuotetun kotimaisen ruuan ja kasvisruuan osuutta on lisättävä päiväkotien, koulujen, palvelutalojen, sairaaloiden, asumisyksiköiden ja muiden kaupungin keittiöiden ruokalistoilla. Hävikkiruuan jakelua on parannettava.
  • Asukkaiden ympäristö- ja ilmastotietouden lisäämistä sekä vastuullisten valintojen tekemistä on tuettava lisäämällä koulutusta ja tiedotusta.