Toi­mi­va ja edul­li­nen jouk­ko­lii­ken­ne kai­kil­le!

Vantaan Vasemmiston mielestä joukkoliikenteen tulee olla toimivaa, edullista, esteetöntä ja vähäpäästöistä. Liikkumisen hinta tai puutteelliset joukkoliikenteen yhteydet eivät saa olla esteenä kaupungin palveluihin pääsylle. Joukkoliikenteellä on päästävä sujuvasti myös virkistysalueille ja vapaa-ajan palveluihin. Kestävää kaupunkirakennetta ei voi kehittää yksityisautoilun ehdoilla. Eri liikkumisen muotoja tulee kehittää tasapuolisesti. Pyöräily ja kävely edistävät myös terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentävät liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormaa.

  • Joukkoliikenteen vähäpäästöisyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä on parannettava. Liikennöintiaikoja ja reittejä on parannettava sekä vuorovälejä tihennettävä. Lippujen hintoja on kohtuullistettava.
  • Eläkeläisalennus on palautettava kertalippuihin.
  • Vaihtoyhteyksien ja liityntäliikenteen tulee olla sujuvaa ja esteetöntä.
  • Liityntäpysäköinnin tulee olla maksutonta vantaalaisille.
  • Kevyen liikenteen reiteistä on tehtävä esteettömiä, viihtyisiä ja suoria.
  • Kevyen liikenteen väylien, kävely- ja pyöräteiden sekä pysäkkien ja asemien kunnossapidosta on huolehdittava myös talvisin.
  • Asemien ja keskeisten liikenteen solmukohtien pyöräparkkien on oltava suojaisia ja turvallisia käyttää.
  • Autojen yhteiskäyttöä on edistettävä.
  • Sesonkiluonteista joukkoliikennettä luonto- ja virkistyskohteisiin on kehitettävä.