Kult­tuu­ria, kir­jas­to­ja ja lii­kun­taa kai­kil­le

Kulttuuri ja liikunta kuuluvat tasavertaisesti kaikille vantaalaisille taustasta, iästä, vammasta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kulttuuri on kiinteä osa ihmisyyttä. Ilmaisemme itseämme monin tavoin musiikin, liikkeen, kuvien ja kielen avulla.

Taide edistää hyvinvointiamme monin tavoin: koemme elämyksiä, ihastumme, itkemme ja nauramme, pääsemme hetkeksi irti huolistamme, tutustumme eri maiden kulttuureihin ja kasvamme ihmisinä. Vantaalla tulee luoda edellytyksiä taiteen tekemiselle ja tarjota korkeatasoista kulttuuria kuntalaisille.

Vantaan on tarjottava paitsi ajankohtaista ja kiinnostavaa ohjattua liikuntaa, myös edellytyksiä monipuoliseen ulkoliikuntaan. Harrastaminen luo hyvinvointia, lisää yhteisöllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Harrastusmahdollisuuksia tulee olla monipuolisesti tarjolla joka puolella kaupunkia, ja niistä tulee tiedottaa hyvin, jotta jokainen vantaalainen voi löytää itseään kiinnostavan harrastuksen. Järjestöillä ja urheiluseuroilla on keskeinen rooli Vantaan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tuottajina.

 • Kirjastot ja nuorisotilat ovat lähipalveluja, jotka tulee säilyttää, ja niiden aukioloaikoja laajentaa sekä toimintaa kehittää yhteistyössä käyttäjien ja järjestöjen kanssa.
 • Kirjastoja on kehitettävä monipuolisesti palveluja tarjoaviksi asukkaiden yhteisiksi esteettömiksi ja saavutettaviksi olohuoneiksi.
 • Kaupungin on tarjottava maksuttomia, saavutettavia ja esteettömiä harrastusmahdollisuuksia.
 • Alle 18-vuotiaille liikuntatilat on säilytettävä maksuttomina riippumatta lajista tai tasosta.
 • Kaupungin on tuettava jo olemassa olevia teattereita ja orkestereita sekä uusien syntymistä.
 • Jokaisessa kaupunginosassa tulee olla riittävät tilat järjestötoiminnalle.
 • Asukaslähtöistä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa on tuettava ja asuinympäristöjä elävöitettävä kulttuuritapahtumilla ja julkisella taiteella, kuten muraaleilla, graffitiseinillä ja katutaiteella.
 • Ulko- ja lähiliikuntapaikkoja kuten ulkokuntosaleja, skeittipuistoja ja frisbeegolf-ratoja on kehitettävä ja lisättävä.
 • Liikuntaa, kulttuuria, nuorisotyötä ja eläkeläistoimintaa järjestävien järjestöjen tukea ei saa leikata. Sekä leikkimieliseen ”höntsään” että seuraliikuntaan on panostettava. Seurojen toiminnassa tulee olla tilaa myös tavallisille harrastajille, jotka eivät pyri lajin huipulle.
 • Ulkoilu- ja pyöräilyreitteihin on panostettava ja parannettava retkeilykarttoja ja opasteita.
 • Vantaalle on perustettava aikuisten nuorten tila.
 • Kukonnotkon leirikeskusta ja Mölandetia ei saa myydä.
 • Koivukylä-Korson alueelle on rakennettava uimahalli Elmon urheilupuistoon.