Koh­tuu­hin­tai­nen ko­ti ja viih­tyi­sä asui­na­lue kai­kil­le

Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus ja arvokkaan elämän edellytys. Jokaisella ihmisellä tulee olla taustastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta oikeus omaan kotiin sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.

Asuminen on Vantaalla liian kallista ja asuminen vie kohtuuttoman osan vantaalaisen käytettävissä olevista tuloista. Asuinalueiden eriarvoistuminen tulee estää. Kaupunkia tulee kehittää tasapuolisesti asukkaiden hyvinvoinnin ja tarpeiden ehdoilla. Rakennusyhtiöiden ja kiinteistösijoittajien kohtuuttomalle voitontavoittelulle tulee panna stoppi. Laadukas kaupunkisuunnittelu ja tasokas rakentaminen lisäävät kaupungin vetovoimaa. Lähiluonto on Vantaan keskeinen viihtyvyys- ja vetovoimatekijä, ja sitä tulee vaalia.

  • Alueiden eriytymisen estämiseksi ja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kaupungin rakentamiseksi on tärkeää, että kaikilla alueilla on monipuolisesti erilaisia asuntotyyppejä ja asumismuotoja.
  • Kaupungin on lisättävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa.
  • Kaupungin on hyödynnettävä täysimääräisesti kaikki käytettävissä olevat keinot, jotta se kykenee hankkimaan kohtuuhintaista rakennusmaata.
  • Vantaan on otettava tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen.
  • Asunnottomien hätämajoituksen määrää on lisättävä, ja hätämajoitus on taattava kaikissa oloissa. Vantaan on taattava kaikille oma koti Asunto ensin -periaatteella ja otettava käyttöön välivuokrausmalli.
  • Asunnottomuuden syntyä ehkäistään myös lisäämällä asumisneuvontaa ja asumisen tukea.
  • Uudenlaisia muunneltavia asuntoja ja yhteisöllisiä asumisen muotoja on kehitettävä ja on rakennettava enemmän yhteisöllisiä tiloja.
  • Palveluita ei saa keskittää suurkeskuksiin. Jokaisella alueella tulee olla toimivat liikenneyhteydet ja peruspalvelut.
  • Viheralueita ja lähiluontoa ei saa tuhota liiallisella rakentamisella.