Hy­vä työ­nan­ta­ja ja vas­tuul­li­nen ti­laa­ja kai­kil­le

Vantaan kaupungin on oltava ensiluokkainen työnantaja, joka arvostaa työntekijöitään ja pitää heistä hyvää huolta. Kaupungin ja sille palveluita tuottavien yhtiöiden tulee olla työelämän tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä työhyvinvoinnin edelläkävijöitä.

Kuntapalveluiden ulkoistaminen säästöjen toivossa tulee lopettaa. Palveluiden tuottaminen kaupungin omana tuotantona on laadullisesti, taloudellisesti ja eettisesti järkevintä. Vantaan on torjuttava harmaata taloutta ja otettava tilaajana todellinen vastuu siitä, millaisia yrityksiä se hankinnoissaan käyttää. Vantaan on laadittava selkeät ohjeet ja taattava riittävät resurssit, joiden avulla pystytään tehostetusti valvomaan kilpailutettuja palveluita.

  • Kaupungin palvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana työnä. Tarpeettomat liikelaitostamiset ja yhtiöittämiset on purettava. Esimerkiksi Vantin ja Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta on siirrettävä kaupungin omaksi toiminnaksi seuraavalla valtuustokaudella.
  • Kaupungin omistamien yhtiöiden, kuten Vantin, työntekijöitä on kohdeltava samalla tavalla kuin suoraan kaupungilla työskenteleviä.
  • Kaupungin toimialojen johtoryhmissä ja yhtiöiden hallituksissa tulee olla henkilöstön edustajia.
  • Vantaan palkkauksen tulee olla kilpailukykyistä suhteessa muihin pääkaupunkiseudun kuntiin.
  • Vantaan on suosittava kotimaisia yrityksiä ylikansallisten suuryritysten sijaan, jotta verotulot jäävät Suomeen.
  • Anonyymin rekrytoinnin osuutta on nostettava kaupungin ja sen omistamien yhtiöiden työntekijöiden valinnoissa.
  • Vantaan käyttämien alihankintayritysten on toimittava sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
  • Vantaan tulee kartoittaa ja korjata työtoiminnan ongelmat. Työtoimintaan osallistumisen tavoitteena tulee olla työllistyminen palkkatyöhön.